English language Język polski

Szanowni Państwo!


Od 1991 roku z grupą konsultantów i trenerów układam i realizuję programy szkoleniowe dla potrzeb średnich i dużych firm, w tym międzynarodowych, globalnych organizacji. W naszej usłudze koncentrujemy się na zaplanowaniu i zrealizowaniu wszelkich działań służących Państwu do:


Jesteśmy autorami oraz współautorami programów edukacyjnych, programów i procedur pracy nad zmianą zachowań i postaw, a także budowania zespołów - powszechnie wykorzystywanych w praktycznych szkoleniach kadry kierowniczej, operatorów, pracowników działów obsługi klienta, sprzedawców i innych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy systemy i narzędzia wartościowania stanowisk, oceny okresowej pracowników, badania potrzeb szkoleniowych, zadowolenia klientów.

W naszym gronie są osoby mające duże doświadczenie w kierowaniu zespołami - pełnią bowiem kierownicze role w przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, są też świetni prawnicy - doświadczeni w prowadzeniu spraw podatkowych, finansowych, restrukturyzacjach firm, ekonomiści na co dzień zarządzający finansami spółek kapitałowych.

Pracujemy w oparciu o jasne zasady etyczne.

Cechuje nas pragmatyzm, umiejętność przewidywania, budowania strategii korzystnych dla Państwa firmy i Waszych Klientów. Nasze doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, konsultingu pozwalają nam lepiej rozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania.


Paweł Kasprzyk


Zasady pracy

Profesjonalizm

W trakcie projektowania szkolenia według Państwa potrzeb i oczekiwań oraz jego realizacji kierujemy się rynkowym rozumieniem Klienta, usługi oraz specyfiką Państwa działalności.

Etyka

Uczymy umiejętności interpersonalnych oraz efektywnego uczestnictwa w sytuacjach społecznych w oparciu o zasady poszanowania godności osobistej, jasnych etycznych zasad komunikacji, relacji fair play.

Skuteczność

Celem naszej pracy jest rzeczywiste nauczenie umiejętności. Posługujemy się metodą follow-up, by uczestnicy mieli okazję utrwalać nabytą wiedzę i umiejętności. Stwarzamy bezpieczne okazje do praktycznych ćwiczeń, stosujemy symulacje oraz gry. Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia badania skuteczności naszych programów.

Partnerstwo

W naszych programach uczymy asertywnego stylu komunikowania się - dojrzałego, stanowczego i skutecznego realizowania celów własnych, z jednoczesnym poszanowaniem praw i potrzeb innych ludzi.

Koncentracja na potencjale ludzkim

Pracujemy w oparciu o mocne strony uczestników, wzmocnienia pozytywne, osiągnięcia indywidualne i zespołowe. Uczymy współdziałania. Nasze programy to edukacja nastawiona na rozwój potencjałów indywidualnych oraz zespołowych.


Poprawny HTML i CSS
Ilość wizyt:
Wykonanie: Filip Kasprzyk i Bilans